Δημοσιεύτηκε η νέα Κ.Υ.Α. Δ1α/ΓΠ/οικ.5432/23 (ΦΕΚ-389 Β/28-1-23), που αφορά σε έκτακτα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω διασποράς του κορωνoϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας από τη Δευτέρα, 30 Ιανουαρίου 2023 και ώρα 06:00 έως και τη Δευτέρα, 13 Φεβρουαρίου 2023 και ώρα 06:00

Τα μέτρα που εξακολουθούν να έχουν οριζόντια εφαρμογή είναι:

  • Η τοποθέτηση/χρήση αλκοολούχου διαλύματος περιεκτικότητας άνω του εβδομήντα τοις εκατό (70%) για την αντισηψία χεριών.
  • Ο εξαερισμός των χώρων με φυσικό ή τεχνητό τρόπο.

Ειδικότερα για τους χώρους εργασίας του ιδιωτικού τομέα, η λειτουργία είναι πλήρης, ενώ πρέπει να παρέχεται προστασία των εργαζομένων που ανήκουν σε ομάδες αυξημένου κινδύνου με  εργασία σε χώρο εκτός επαφής με κοινό, όπου είναι εφικτό.

Για να θεωρηθεί νόμιμη η απουσία από την εργασία λόγω νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, αρκεί η βεβαίωση θετικού ελέγχου με τη χρήση ταχείας ανίχνευσης αντιγόνου κορωνοϊού COVID-19 (rapid test).

Εξακολουθεί επίσης να είναι σε ισχύ η σχετική Οδηγία του ΕΟΔΥ για την απομόνωση-καραντίνα κρουσμάτων COVID-19 και επαφών τους. Σύμφωνα με την οδηγία, άτομα από το γενικό πληθυσμό με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από Sars-Cov-2 πρέπει να παραμείνουν σε απομόνωση επί πέντε (5) ημέρες τουλάχιστον και να αποφεύγουν την επαφή με άλλα άτομα. Η ημέρα λήψης του θετικού test θεωρείται ως ημέρα 0 και ακολουθούν οι πέντε (5) ημέρες απομόνωσης. Μετά την πάροδο πέντε (5) ημερών απομόνωσης και εάν δεν υπάρχουν συμπτώματα ή τα συμπτώματα μετά το πενθήμερο βελτιώνονται με πλήρη υποχώρηση του πυρετού για ένα 24ωρο χωρίς την χρήση αντιπυρετικών, η απομόνωση διακόπτεται. Εάν ο πυρετός συνεχίζει, παρατείνεται η απομόνωση εντός οικίας μέχρις πλήρους υποχώρησης του πυρετού. Υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας για τουλάχιστον άλλες πέντε (5) ημέρες από την λήξη της απομόνωσης.

Άτομα που ήρθαν σε επαφή με επιβεβαιωμένο κρούσμα πρέπει να κάνουν χρήση μάσκας υψηλής αναπνευστικής προστασίας (Ν95 ή ΚΝ95 ή FFP2) ή διπλής μάσκας (χειρουργική και υφασμάτινη) για δέκα (10) ημέρες και να διενεργήσουν εργαστηριακό έλεγχο (PCR ή Rapid Antigen Test) την 5η ημέρα από την έκθεση. Εφόσον το επιβεβαιωμένο κρούσμα κατοικεί ή εργάζεται στον ίδιο χώρο με το άτομο, η διενέργεια εργαστηριακού ελέγχου γίνεται τις ημέρες 0 και 5.