Εταιρική Διαφάνεια

ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Δ.Τ.: ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ  

ΠΑΠΑΦΛΕΣΣΑ 1 – 66133 – ΔΡΑΜΑ

ΑΦΜ: 801499992 – ΔOΥ: ΔΡΑΜΑΣ

Αρ. ΓΕΜΗ: 158044619000

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ: ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ

 

ΕΤΑΙΡΟΙ: ΓΑΛΑΝΟΣ Ι. ΛΑΖΑΡΟΣ – 100%

ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΕΤΑΙΡΩΝ: ΚΕΦΑΛΑΙΑΚΕΣ