Φιλοσοφία & Στόχοι

ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ - ΣΤΟΧΟΙ

Η EXYPP GALANOS προκειμένου να καλύψει τις προσδοκίες των πελατών της, δεσμεύεται για την ποιότητα και τις υψηλές προδιαγραφές των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η Διοίκηση της Εταιρείας έχει προσδιορίσει μετρήσιμους, ποιοτικούς και ποσοτικούς στόχους για την παροχή υπηρεσιών και την αποδοτική λειτουργία της εταιρείας.

Η υλοποίησή των στόχων ελέγχεται από καθορισμένους δείκτες ποιότητας και από διεργασίες.

Οι Στόχοι μας είναι:

  • Να έχουμε υπεύθυνη παρουσία στον χώρο.
  • Να βελτιώνουμε συνεχώς την ποιότητα των υπηρεσιών που προσφέρουμε.
  • Να μεριμνούμε για την διαρκή εκπαίδευση, ενημέρωση και επιμόρφωση του προσωπικού μας.
  • Να καλύπτουμε απόλυτα τις ανάγκες των πελατών μας, με την μέγιστη αποδοτικότητα και την υψηλή ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.
  • Να εξελισσόμαστε συνεχώς.