Πιστοποιητικό ISO 9001-2015

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Your paragraph text

Πιστοποιητικό ISO 9001:2015

Για την EXYPP GALANOS ποιότητα θεωρείται η παροχή υπηρεσιών με τρόπο που να ικανοποιεί πλήρως τις απαιτήσεις τόσο των πελατών όσο και της νομοθεσίας.

Υιοθετώντας την αρχή της συνεχούς ανάπτυξης, η εταιρεία μας αναγνωρίζει και ανταμείβει την ομαδική εργασία καθώς και την ατομική προσπάθεια, επενδύει στον άνθρωπο και σέβεται τον πελάτη.
Η EXYPP GALANOS πιστοποιήθηκε και εφαρμόζει σε όλους τους τομείς σύστημα διαχείρισης ποιότητας σύμφωνα με το πρότυπο ποιότητας ISO 9001.

Δείτε εδώ την πολιτική ποιότητας.