Προφίλ

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Η EXYPP GALANOS Μονοπρόσωπη ΙΚΕ

Η  EXYPP GALANOS ιδρύθηκε το 2022 στην Δράμα από τον Διπλωματούχο Μηχανολόγο Μηχανικό Γαλανό Ι. Λάζαρο με πολυετή εμπειρία στις υπηρεσίες Υγιεινής και Ασφάλειας.

Η εταιρεία μας αποτελείται από καταρτισμένο και έμπειρο τεχνικό και ιατρικό προσωπικό που καλύπτει τις ανάγκες όλων των επιχειρήσεων ανεξαρτήτως δραστηριότητας.

Παρέχουμε συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαθέτουμε τον κατάλληλο εξοπλισμό για την πρόληψη και προστασία των πελατών μας από τους κινδύνους στο εργασιακό περιβάλλον, καθώς και την εναρμόνιση τους στα ισχύοντα νομοθετικά πλαίσια.

Βασικός στόχος της εταιρείας μας είναι η μέγιστη αποδοτικότητα, η υψηλή ποιότητα και η συνεχής εξέλιξη των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.