Χρηματοδότηση από ΕΣΠΑ
17 Ιανουαρίου, 2023

Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου – Προσθήκη άρθρου 4Β στον ν. 3982/2011

Δημοσιεύθηκε o Νόμος 4982/2022, ο οποίος με το άρθρο 74 «Χειρισμός Μηχανημάτων Έργου» προσθέτει στον προγενέστερο Νόμο 3982/2011 το άρθρο 4Β «Άσκηση επαγγελματικής δραστηριότητας χειρισμού Μηχανημάτων Έργου». Με τις διατάξεις του Νόμου αυτού, και για μηχανήματα έργου, όπως είναι τα κλαρκ, που κατατάσσονται στην «ειδικότητα 2» (εργασίες ανύψωσης και μεταφοράς φορτίων ή προσώπων) με συνολική […]

2 Ιανουαρίου, 2023

Ποιες είναι οι υποχρεώσεις του Τεχνικού Ασφάλειας;

Σύμφωνα με το Ν. 3850/2010 οποιοσδήποτε εργοδότης, είτε Ιδιωτικού είτε Δημοσίου Τομέα, απασχολεί έστω και έναν εργαζόμενο έχει την υποχρέωση να ορίσει Τεχνικό Ασφαλείας. Οι ώρες που θα απασχοληθεί ο Τεχνικός Ασφαλείας ετησίως στην κάθε επιχείρηση εξαρτώνται από τον αριθμό των εργαζομένων αλλά και από την κατηγορία επικινδυνότητας στην οποία ανήκει η επιχείρηση. Ο Τεχνικός […]

28 Δεκεμβρίου, 2022

Ξεκινάει ο αντιγριπικός εμβολιασμός χωρίς ιατρική συνταγή

Από 19 Δεκεμβρίου 2022 ο εμβολιασμός κατά της γρίπης για το 2022-2023 θα εκτελείται στα φαρμακεία χωρίς να είναι απαραίτητη η προσκόμιση ιατρικής συνταγής για κάποιες κατηγορίες του πληθυσμού. Το αντιγριπικό παρέχεται δωρεάν και αποζημιώνεται από τον ΕΟΠΥΥ και τα άλλα ασφαλιστικά ταμεία. Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο οι κάτωθι κατηγορίες ενήλικου πληθυσμού και συγκεκριμένα: (1) […]

29 Νοεμβρίου, 2022

Ο ρόλος και τα είδη των Μέσων Ατομικής Προστασίας (ΜΑΠ)

Τα μέσα ατομικής προστασίας (ΜΑΠ) έχουν σχεδιαστεί για την προστασία των εργαζομένων από τους κινδύνους για την υγεία και την ασφάλεια, οι οποίοι μπορεί να προέλθουν από φυσικούς, χημικούς, βιολογικούς παράγοντες από ακτινοβολία, ηλεκτρικό ρεύμα, ή άλλους κινδύνους στον χώρο εργασίας. Τα ΜΑΠ πρέπει να χρησιμοποιούνται εφόσον οι κίνδυνοι δεν είναι δυνατόν να αποφευχθούν ή […]

18 Νοεμβρίου, 2022

Αλλαγές στις άδειες χειριστών

Εκδόθηκε ο Ν 4982/2022 (ΦΕΚ 195ΑτΑ), με τον οποίο διαφοροποιούνται οι προϋποθέσεις για τον χειρισμό ΜΕ που ανήκουν σε ορισμένες κατηγορίες. Α. Τί ίσχυε: Μέχρι την έκδοση του νέου νόμου, για τον χειρισμό ΜΕ με ισχύ >10KW οι χειριστές θα έπρεπε να έχουν κατάλληλη άδεια χειριστή, ανάλογα το είδος και τα χαρακτηριστικά του ΜΕ, ενώ […]

1 Νοεμβρίου, 2022

Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022

Στις 14 και 15 Νοεμβρίου του 2022 θα διεξαχθεί στο Μπιλμπάο η Διάσκεψη για τους Ασφαλείς και Υγιείς Χώρους Εργασίας 2022 στην οποία θα παρευρεθούν διαπρεπείς εμπειρογνώμονες της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας, καθώς και υψηλόβαθμοι προσκεκλημένοι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την ισπανική κυβέρνηση και τη βασκική κυβέρνηση, για να συζητήσουν τα αποτελέσματα […]

5 Οκτωβρίου, 2022

Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027

Στα πλαίσια του κοινωνικού διαλόγου για τη ΑΥΕ κυκλοφόρησε το σχέδιο για την Εθνική Στρατηγική για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 2021-2027 το οποίο αξιολογεί την ΕΣΥΑΕ της προηγούμενης περιόδου 2016-2020, εντοπίζει τις νέες προκλήσεις του κόσμου της εργασίας, θέτει το όραμα της επόμενης χρονικής περιόδου και προσδιορίζει τρεις στρατηγικούς στόχους για κάθε ένα από τους […]