Μελέτες – Σήμανση ασφαλείας

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία

Η σήμανση ασφαλείας αποτελεί βασικό κομμάτι στην πρόληψη των εργατικών ατυχημάτων και των επαγγελματικών ασθενειών. Είναι ένας ακόμη αποτελεσματικός τρόπος που υπενθυμίζει σε όλους, ανεξαρτήτου γνωστικού επιπέδου ή χώρας προέλευσης τους πιθανούς κινδύνους που ενέχουν στον εργασιακό χώρο και τις υποχρεώσεις που έχουν οι παρευρισκόμενοι εργαζόμενοι ή μη στο χώρο αυτό.

Η σήμανση διακρίνεται στις παρακάτω κατηγορίες:

  • Η μόνιμη σήμανση, που περιλαμβάνει εικονοσύμβολα τα οποία ανάλογα με το χρώμα και σχήμα που αποτυπώνονται, διακρίνονται σε σήματα υποχρέωσης, σήματα προειδοποίησης, σήματα απαγόρευσης, σήματα διάσωσης ή βοήθειας
  • Η περιστασιακή σήμανση η οποία περιλαμβάνει φωτεινά σήματα, ηχητικά σήματα, προφορική ανακοίνωση και σήματα χειρονομίας.
  • Η οριζόντια σήμανση χρησιμοποιείται  κυρίως για τη σήμανση των οδών κυκλοφορίας των ανυψωτικών μηχανημάτων, εσωτερικά και εξωτερικά των χώρων των εργοστασίων, των διαδρόμων κίνησης των εργαζομένων, των χώρων αποθήκευσης των έτοιμων προϊόντων και τυχόν επικίνδυνων σημείων ή εμποδίων.
  • Η κάθετη σήμανση είναι απαραίτητη η τοποθέτησή της σε σημεία διέλευσης οχημάτων κυρίως στον περιβάλλοντα χώρο των χώρων εργασίας.

Η Μελέτη Σήμανσης Ασφάλειας και Υγείας είναι εκείνη που καθορίζει που, για ποιο λόγο και ποιο είδος σήμανσης θα αναρτηθεί στους χώρους εργασίας. Είναι εξαιρετικά σημαντική η ορθή τοποθέτηση των σημάνσεων ώστε να ικανοποιεί το λόγο ύπαρξής της.