Αποφυγή τροχαίου ατυχηματος

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Τροχαίο Ατύχημα

Καθημερινά οι εργαζόμενοι κατά τη μετάβασή τους στην εργασία τους αλλά και κατά την επιστροφή τους χρησιμοποιούν ως μέσο μεταφοράς το αυτοκίνητό τους. Επίσης, ένας μεγάλος αριθμός υπαλλήλων μετακινείται συνεχώς με το αυτοκίνητο λόγω της φύσης της εργασίας του.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με την ασφαλή μετακίνηση με το αυτοκίνητο είναι η κατανόηση των αιτιών που κρύβονται πίσω από κάθε τροχαίο ατύχημα, η υπογράμμιση της σημαντικότητας της τήρησης του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας και ο εντοπισμός των λανθασμένων συνηθειών μας κατά την οδήγηση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.