Ασφαλής χρήση περονοφόρων-παλετοφόρων

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής Εργασία σε Περονοφόρα & Παλετοφόρα

Η χρήση των περονοφόρων ανυψωτικών μηχανημάτων και των Παλετοφόρων στις επιχειρήσεις είναι επιτακτική ανάγκη για την εξοικονόμηση χρόνου και την γρήγορη μεταφορά εμπορευμάτων σε μεγάλες αποστάσεις. Παρά την εξέλιξή τους στον τομέα της ασφάλειας είναι μηχανήματα που απαιτούν σύνεση και προσοχή κατά την οδήγησή τους. Η οδήγηση και η χρήση των μηχανημάτων αυτών απαιτεί ειδική άδεια.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με την ασφαλή χρήση και οδήγηση των Περονοφόρων Ανυψωτικών Μηχανημάτων και των Παλετοφόρων είναι ο εντοπισμός και η κατανόηση των κινδύνων που διατρέχουν οι χειριστές των οχημάτων αυτών, η εστίαση στον ασφαλέστερο τρόπο χειρισμού τους και η επισήμανση των συνθήκων που μπορεί να προκαλέσουν εργατικό ατύχημα.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας