Ασφαλής εργασία με χρήση Η/Υ

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Ασφαλής εργασία με χρήση Η/Υ

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή είναι πλέον αναπόσπαστο κομμάτι σε πολλούς τομείς της εργασίας. Τα επαγγέλματα που έχουν ως εργαλείο τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μπορεί μακροχρόνια να προκαλέσουν στους εργαζόμενους μια σειρά παθήσεων που όμως μπορούν να αποφευχθούν έχοντας ως σύμμαχό τους την ενημέρωση και την πρόληψη.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με την ασφαλή χρήση των Οπτικών Οθονών Απεικόνισης είναι η επιμόρφωσή τους για την πρόληψη των παθήσεων και των ενδεχόμενων ατυχημάτων που μπορεί να προκληθούν στο χώρο της εργασίας τους.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια περιέχουν τις Οδηγίες Υγιεινής και Ασφάλειας και την αποφυγή ατυχημάτων για τη διάρκεια χρήσης του Η/Υ, καθώς και κανόνες που μπορούν να βοηθήσουν στην εξάλειψη των μυοσκελετικών παθήσεων που παρουσιάζουν σύμφωνα με έρευνες οι εργαζόμενοι σε χώρους γραφείων. Επιπλέον, συντάσσεται πρόταση για την προμήθεια κατάλληλου εξοπλισμού ο οποίος φέρει τις κατάλληλες προδιαγραφές όπως απαιτείται από την κείμενη νομοθεσία.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.