Παροχή Πρώτων Βοηθειών

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Παροχή Πρώτων Βοηθειών

Σύμφωνα με τη Νομοθεσία όλοι οι εργαζόμενοι θα πρέπει να παρακολουθούν σεμινάρια εκπαίδευσης και να ενημερώνονται τακτικά για θέματα σχετικά με την Παροχή Πρώτων Βοηθειών. Η πρώτη αντιμετώπιση των τραυμάτων του τραυματία μέχρι την οργανωμένη νοσοκομειακή μονάδα επηρεάζει την πορεία της θεραπείας, την αποκατάσταση και την επάνοδο του ασθενή ή τραυματία στην προηγούμενη κατάστασή του.

Στόχος της θεωρητικής εκπαίδευσης των εργαζομένων σε σχέση με την παροχή πρώτων βοηθειών είναι η μείωση της νοσηρότητας και την θνησιμότητας στο χώρο εργασίας αλλά και η ορθολογική αντιμετώπιση ενός ατυχήματος κατά την προ νοσοκομειακή φάση.

Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει οπτικοακουστικό υλικό μέσω του οποίου γίνονται κατανοητά όσα οι εισηγητές μας προτείνουν. Στο τέλος της ενημέρωσης δίνονται Γραπτές Οδηγίες Ασφαλούς Εργασίας που αφορούν το αντικείμενο της εκπαίδευσης.

Όλα τα εκπαιδευτικά σεμινάρια της EXYPP GALANOS  συνοδεύονται από βεβαιώσεις παρακολούθησης απαραίτητο στοιχείο τεκμηρίωσης της διενέργειάς τους σε ενδεχόμενο έλεγχο του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας.