Μελέτη Βιομηχανικού Φωτισμού

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Μελέτη Βιομηχανικού Φωτισμού

Ο σωστός φωτισμός είναι ένα στοιχείο συνυφασμένο με την ασφάλεια στον βιομηχανικό κλάδο. Επιτρέπει την αξιόπιστη αντίληψη για τον χώρο, για τα υλικά αλλά και για τους δυνητικούς κινδύνους όπως και για τους τρόπου αποφυγής τους.

Βασικά στοιχεία του σωστού φωτισμού είναι η οπτική άνεση και η οπτική απόδοση.

Η οπτική απόδοση περιγράφει την ικανότητα εκτέλεσης οπτικών εργασιών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα.

Η οπτική άνεση αφορά στην αίσθηση ευημερίας και κατ’ επέκταση στην βελτίωση του ηθικού των εργαζομένων.

Τα δύο αυτά κριτήρια, θα πρέπει να πληρούνται προκειμένου να καλύπτονται οι απαιτήσεις του φωτισμού για την ασφάλεια στην εργασία.

Σε μία Μελέτη Βιομηχανικού Φωτισμού θα πρέπει να τηρούνται τα πρότυπα εσωτερικού φωτισμού, ανάλογα με το είδος της εγκατάστασης και τη χρήση της.

Με βάση τις ιδιαιτερότητες κάθε βιομηχανικού χώρου, επιλέγεται η βέλτιστη τοποθέτηση των φωτιστικών σωμάτων, ο κατάλληλος και ποιοτικός εξοπλισμός με την μικρότερη κατανάλωση ενέργειας, ώστε να διασφαλίζεται η βιωσιμότητα της επένδυσης με χαμηλά κόστη επένδυσης και λειτουργίας και η μεγάλη διάρκεια ζωής του φωτισμού. Με γνώμονα τα ανωτέρω και με στόχο τον επαρκή και αποτελεσματικό φωτισμό δημιουργούμε ολοκληρωμένες προτάσεις βιομηχανικού φωτισμού.