Οι μυοσκελετικές παθήσεις αποτελούν μία από τις πιο συχνές ασθένειες που σχετίζονται με την εργασία.

Οι επιπτώσεις τους στην υγεία των εργαζομένων και την απόδοσή τους είναι σημαντικές και μπορούν να επηρεάσουν την παραγωγικότητα και την απόδοση της εργασίας.

Κύριες αιτίες μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία:

Οι κύριες αιτίες μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία είναι η κακή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας, η επαναλαμβανόμενη κίνηση και οι δυσμενείς συνθήκες εργασίας, όπως η βαριά φόρτωση και οι δυνατές δονήσεις.

Οι μυοσκελετικές παθήσεις (ΜΣΠ) που σχετίζονται με την εργασία αφορούν ενοχλήσεις στην πλάτη, στον αυχένα, στους ώμους καθώς και στα άνω και κάτω άκρα. Περιλαμβάνουν κάθε βλάβη ή διαταραχή των αρθρώσεων ή άλλων ιστών. Τα προβλήματα υγείας κυμαίνονται από τις ελαφρές ενοχλήσεις και τους πόνους έως τις σοβαρές ασθένειες που απαιτούν τη διακοπή της εργασίας ή την υποβολή σε θεραπευτική αγωγή. Σε πιο χρόνιες περιπτώσεις, ενδέχεται να οδηγούν σε αναπηρία και να επιβάλλουν την αποχώρηση από την εργασία.

Οι περισσότερες ΜΣΠ που σχετίζονται με την εργασία αναπτύσσονται με την πάροδο του χρόνου. Συνήθως οι ΜΣΠ δεν οφείλονται σε μία μόνο αιτία, αλλά στον συνδυασμό διαφόρων παραγόντων, μεταξύ των οποίων περιλαμβάνονται φυσικοί και εμβιομηχανικοί παράγοντες, οργανωτικοί και ψυχοκοινωνικοί παράγοντες, καθώς και ατομικοί παράγοντες.

Στους φυσικούς και εμβιομηχανικούς παράγοντες συγκαταλέγονται:

 • ο χειρισμός φορτίων, ιδίως κατά τη στροφή και την κάμψη του κορμού
 • οι επαναλαμβανόμενες κινήσεις ή οι κινήσεις που απαιτούν δύναμη
 • οι επίπονες και οι στατικές στάσεις του σώματος
 • οι κραδασμοί, ο ανεπαρκής φωτισμός ή τα εργασιακά περιβάλλοντα με συνθήκες ψύχους
 • η ταχύρρυθμη εργασία
 • η παρατεταμένη καθιστική εργασία ή η ορθοστασία στην ίδια θέση

Στους οργανωτικούς και ψυχοκοινωνικούς παράγοντες συγκαταλέγονται:

 • υψηλές απαιτήσεις εργασίας και χαμηλός βαθμός αυτονομίας
 • απουσία διαλειμμάτων ή ευκαιριών για αλλαγή στάσεων εργασίας
 • εργασία που απαιτεί μεγάλη ταχύτητα, μεταξύ άλλων εξαιτίας της εφαρμογής νέων τεχνολογιών
 • πολύωρη εργασία και εργασία σε βάρδιες
 • εκφοβισμός, παρενόχληση και διακρίσεις στον χώρο εργασίας
 • χαμηλός βαθμός ικανοποίησης από την εργασία

όλοι οι ψυχοκοινωνικοί και οργανωτικοί κίνδυνοι γενικότερα (ιδίως εάν συνδυάζονται με σωματικούς κινδύνους), οι οποίοι μπορεί να προκαλέσουν άγχος, κόπωση και αγχώδεις διαταραχές που με τη σειρά τους αυξάνουν τον κίνδυνο εμφάνισης ΜΣΠ.

Ατομικοί παράγοντες κινδύνου μπορεί να είναι οι εξής:

 • το ιατρικό ιστορικό
 • η φυσική κατάσταση
 • ο τρόπος ζωής και οι συνήθειες (π.χ. κάπνισμα, ανεπαρκής σωματική άσκηση)

Πρόληψη μυοσκελετικών παθήσεων στην εργασία:

Η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων περιλαμβάνει τη βελτίωση των συνθηκών εργασίας και την προώθηση ενός υγιούς τρόπου ζωής για τους εργαζομένους. Μερικά από τα βασικά μέτρα που μπορούν να ληφθούν περιλαμβάνουν:

 1. Βελτίωση των συνθηκών εργασίας: Αυτό περιλαμβάνει την εξεύρεση τρόπων για τη μείωση των επαναλαμβανόμενων κινήσεων, την ελαχιστοποίηση της βαρύτητας των αντικειμένων που μεταφέρονται και τη διατήρηση ενός ικανοποιητικού επιπέδου φωτισμού και θερμοκρασίας στον χώρο εργασίας.
 2. Εκπαίδευση εργαζομένων: Η εκπαίδευση των εργαζομένων για τη σωστή στάση του σώματος κατά τη διάρκεια της εργασίας και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο μυοσκελετικό σύστημα είναι ζωτικής σημασίας.
 3. Χρήση ειδικού εξοπλισμού: Η χρήση ειδικού εξοπλισμού, όπως εργονομικές καρέκλες, ζώνες υποστήριξης και άλλα βοηθήματα, μπορεί να μειώσει την πίεση στο μυοσκελετικό σύστημα και να μειώσει τον κίνδυνο μυοσκελετικών παθήσεων.

Συνοψίζοντας, οι μυοσκελετικές παθήσεις είναι ένα ζήτημα που επηρεάζει πολλούς εργαζόμενους σε διάφορους τομείς της εργασίας. Οι παθήσεις αυτές μπορούν να οδηγήσουν σε πόνο, απώλεια παραγωγικότητας και στον ακραίο βαθμό σε αναπηρία. Η πρόληψη των μυοσκελετικών παθήσεων πρέπει να είναι μια προτεραιότητα στον τομέα της ασφάλειας και της υγείας στην εργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μέσω της επιλογής των κατάλληλων εργαλείων και εξοπλισμού, της κατάρτισης του προσωπικού και της εφαρμογής μιας καλής πρακτικής στο χώρο εργασίας. Η επίλυση αυτού του προβλήματος μπορεί να οδηγήσει σε ένα πιο ασφαλές, υγιές και αποτελεσματικό χώρο εργασίας.

Αναζητείστε το δικό σας Σύμβουλο εδώ