Υπηρεσίες

ΕΞΥΠΠ ΓΑΛΑΝΟΣ

Ασφάλεια & Υγεία στην Εργασία

Δείτε τις υπηρεσίες μας

Η EXYPP GALANOS ιδρύθηκε το 2022 με σκοπό να παρέχει ολοκληρωμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες στον τομέα της Ασφάλειας και Υγείας στην εργασία.

Στόχος της εταιρείας μας είναι η πρόληψη του εργασιακού κινδύνου στις επιχειρήσεις με τις οποίες συνεργαζόμαστε με τελικό σκοπό τη μείωση των επαγγελματικών ασθενειών και των εργατικών ατυχημάτων.

Στόχος της εταιρείας είναι η συνεχής ανάπτυξη, ώστε να μπορεί να παρέχει στους πελάτες της ολοκληρωμένες και αξιόπιστες λύσεις σε όλα τα τεχνικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν.